Consultancy

Evenementen Risico Analyse

De lijn tussen veiligheid en beveiliging is zeer dun, gaande van operationele werking over crowd management, mobiliteit, communicatie, … tot nood- en evacuatie planning. Eén globaal veiligheidsdossier en veiligheidsverantwoordelijke zorgt voor een coherent geheel en leidt tot een integrale veiligheidszorg. Voor alle elementen in uw organisatie worden de gevaren, risico’s en maatregelen in kaart gebracht, het is maar logisch dat die input in een compleet veiligheidskader wordt geanalyseerd.

SeSaME heeft hiervoor een eigen risicobeheersing matrix ontwikkeld – het SeSaME-Model.

Klik hier voor meer informatie.

Crowd Management

Hoewel een crowd management plan steeds maatwerk is bevat het een aantal vaste onderdelen zoals: een omschrijving van de locatie, capaciteits- en doorstroomberekeningen, een beschrijving van de in- & uitstroom, looproutes, verwijzingen naar het toezichts- en bewakingsplan, noodprocedures, enz.

In plaats van crowd management als een afzonderlijk onderdeel van het veiligheidsplan te zien dient crowd management eerder als een rode draad doorheen het integrale veiligheidsplan te worden te lopen.

Klik hier voor meer informatie.

Nood & evacuatie

Voorbereiding is de sleutel tot een goed afgewikkeld nood scenario. Verantwoordelijkheden, communicatielijnen, procedures en instructies dienen te worden uitgewerkt en geïmplementeerd in de werking van uw evenement.

SeSaME ontwikkelt met u een integraal nood en evacuatieplan en verzorgt de communicatie met de hulpdiensten zodat wanneer het het belangrijkste is er geen tijd verloren gaat.
Indien gewenst levert SeSaME de veiligheids- of evacuatieverantwoordelijke tijdens uw evenement.

Klik hier voor meer informatie.

 

Crowd simulatie

Om de analyse van loopstromen een extra numerieke waarde te geven wordt naast de ‘RAMP analyse’, die is ingebed in het ‘DIM-ICE’ kader gebruik gemaakt van spitstechnologie in de vorm van crowd simulatie software. . 

Deze uitgebreide en intensieve studie van loopstromen op en rond uw terrein lokaliseert zones met hoge dichtheid, lange wachtrijen of ‘bottle necks’. 

Zowel zones met verhoogd risico als ondergebruikte zones worden uitgelicht. Simulatie brengt ook inzicht in de evolutie van wachtrijen aan kassa’s, inkom, uitgang, toiletten, …. en hoe deze te beperken en faciliteren. 

Klik hier voor meer informatie.