Consultancy

Evenementen Risico Analyse

De lijn tussen veiligheid en beveiliging is zeer dun, gaande van operationele werking over crowd management, mobiliteit, communicatie, … tot nood- en evacuatie planning. Eén globaal veiligheidsdossier en veiligheidsverantwoordelijke zorgt voor een coherent geheel en leidt tot een integrale veiligheidszorg.
Voor alle elementen in uw organisatie worden de gevaren, risico’s en maatregelen in kaart gebracht, het is het maar logisch dat die input in een compleet veiligheidskader wordt geanalyseerd. SeSaME heeft hiervoor een eigen risicobeheersing matrix ontwikkeld – het SeSaME-Model. Dit model toetst elk element aan de verschillende domeinen die samen een integraal veiligheidsbeleid vormen. Na inventarisatie en evaluatie van de mogelijke risico’s kunnen gepaste maatregelen worden voorgesteld en worden gebundeld in een actieplan. Dit actieplan kan later deel uitmaken van een integraal veiligheidsplan.

Crowd management

Hoewel een crowd management plan steeds maatwerk is bevat het een aantal vaste onderdelen zoals: een omschrijving van de locatie, capaciteits- en doorstroomberekeningen, een beschrijving van de in- & uitstroom, looproutes, verwijzingen naar het toezichts- en bewakingsplan, noodprocedures, enz.

In plaats van crowd management als een afzonderlijk onderdeel van het veiligheidsplan te zien dient crowd management eerder als een rode draad doorheen het integrale veiligheidsplan te worden te lopen.

Een professioneel crowd management plan beschouwt alle loopstromen in alle fasen van het evenement, van aankomst tot vertrek en de periode van circulatie ertussen. En dit zowel onder normale omstandigheden als in geval van nood. Het analyseren van routes, zones en de te verwachten loopstromen in combinatie met het bezoekersprofiel is de eerste stap. Het faciliteren en het begeleiden van de menigte, zij het statisch of dynamisch is een actief proces met als doel het inperken van de risico’s.

Het beheersen van mensenmassa’s dat is waar Crowd Safety omdraait. Aangezien het gedrag van de menigte, een belangrijke variabele, en gedeeltelijk onvoorspelbaar is, is goed beheersen van mensenmassa’s in de eerste plaats een Pro-actief gegeven, op alle niveaus.

Nood & evacuatie

Voorbereiding is de sleutel tot een goed afgewikkeld nood scenario. Verantwoordelijkheden, communicatielijnen, procedures en instructies dienen te worden uitgewerkt en geïmplementeerd in de werking van uw evenement. SeSaME ontwikkeld met u een integraal nood en evacuatieplan en verzorgt de communicatie met de hulpdiensten zodat wanneer het het belangrijkste is er geen tijd verloren gaat.
Indien gewenst levert SeSaME de veiligheids- of evacuatieverantwoordelijke tijdens uw evenement. 

Crowd simulatie

Om de analyse van loopstromen een extra numerieke waarde te geven wordt naast de de ‘RAMP analyse’, die is ingebed in het ‘DIM-ICE’ kader gebruik gemaakt van spitstechnologie in de vorm van crowd simulatie software. .

Deze uitgebreide en intensieve studie van loopstromen op en rond uw terrein  lokaliseert zones met hoge dichtheid, lange wachtrijen of ‘bottle necks’.  

Zowel zones met verhoogd risico als ondergebruikte zones worden uitgelicht. Simulatie brengt ook inzicht in de evolutie van wachtrijen aan kassa’s, inkom, uitgang, toiletten, …. en hoe deze te beperken en faciliteren.

Dit inzicht staat u toe deze processen te optimaliseren, risico’s te beperken en de bezoekerservaring te verbeteren.

Simulatie van uw ontwerp evenementen plan kan structurele crowd flow problemen in te toekomst voorkomen. Simulatie laat eveneens toe om gemakkelijk verschillende ontwerp opties van uw terrein te vergelijken.